Privacyverklaring en algemene voorwaarden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIVACYVERKLARING

Verwerking van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw privacy. Voor zover wij persoonlijke informatie van u verzamelen, verwerken of gebruiken, gebeurt dit in overeenstemming met de geldende Europese voorschriften (‘GDPR-wetgeving’= General Data Protection Regulation).

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze gebruikers uitsluitend om online-verkoop van onze producten te kunnen realiseren. Het verzamelen en het gebruik van de persoonsgegevens van onze gebruikers vindt alleen na toestemming van de gebruiker plaats. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer het om gegronde redenen niet mogelijk is om vooraf toestemming te verkrijgen en wanneer de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke bepalingen toegestaan is.

Duur opslag

Uw persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra u aangeeft niet langer in het bestand opgenomen te willen zijn.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

De persoonsgegevens die u beschikbaar heeft gesteld worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of ter voorkoming van fraude of wanneer dit wettelijk verplicht is. Wij kunnen uw persoonsgegevens slechts in overeenstemming met de wetgeving en voorschriften aan derden doorgegeven. Dit geldt in het bijzonder aan de externe dienstverleners van accountancy-, ICT- en transportdiensten waarmee wij samenwerken. Deze dienstverleners zijn alleen geautoriseerd om persoonlijke gegevens te gebruiken voor zover dit nodig is om hun diensten aan ons te leveren.

Nieuwsbrief

Wij bieden incidenteel een nieuwsbrief aan. In dat geval krijgt u de mogelijkheid om u aan of af te melden voor nieuwsbrieven. Bij elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u af te melden.

Rechten van betrokkenen

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heeft u het recht om ons een verzoek te sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen of kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens of de verwerking ervan beperken. U kunt dit verzoek per e-mail sturen aan:
Olga Haveman | olga@slow-wine.net | gsm +32 (0)468 18 94 93
Elias Fraikin | elias@slow-wine.net | gsm +31 (0)6 10 37 58 64
Desgewenst kan informatie worden ingewonnen bij de bevoegde overheidsinstanties.

Om misbruik te voorkomen kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beschikbaarheid

De vermelding van een wijn in de e-shop garandeert geen beschikbaarheid van de wijn op het moment van bestelling of aankoop. Indien de bestelde flessen niet meer op voorraad zijn, plaatsen we zo spoedig mogelijk een nieuwe bestelling rechtstreeks bij de wijnproducent in Italië.

Wijzigingen

De beschrijvingen, jaartallen en tarieven van de wijnen in de e-shop zijn gegeven onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.

Leveringstermijn

De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van benadering en is niet bindend. Een vertraging op de genoemde leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of het niet nakomen van de overeenkomst.

Tarieven

De actuele tarieven in de e-shop vervangen alle eerder gepubliceerde prijzen. De prijzen zijn vermeld per eenheid. De BTW op de wijn bedraagt 21%, op de olijfolie en de overige producten 6%.

Betaling

Bij bestelling via e-shop, email, of telefonisch betaalt de klant vooraf per bankoverschrijving. Bij aankoop op locatie en in het verkooppunt te Kanne kan de klant kiezen om gewoon contant of per overschrijving te betalen.

Zakelijke gegevens

Handelsnaam: Footprint VOF
BTW-nummer: BE0554720927
Vestigingsadres: Bovenstraat 76, 3770 Riemst | België
Iban: BE28 5230 8067 9120
Bic: TRIOBEBB

Contactgegevens

Olga Haveman | olga@slow-wine.net | gsm +32 (0)468 18 94 93
Elias Fraikin | elias@slow-wine.net | gsm +31 (0)6 10 37 58 64